Yapı Denetim Nasıl Yapılır ve Fiyatlar Ne Kadardır?

Yapı denetimde ilk adımda inşa projeleri değerlendirilir. Projeyi değerlendiren yapı denetim şirketinde çalışan mimarlar eksiklik görmeleri halinde projeyi geri gönderirler. Yapı denetim sistemi içerisinde başarılı görülen projeler ise onay alırlar ve inşaata başlanır.

Fakat yapı denetim sistemi asıl olarak bundan sonra başlıyor diyebiliriz. Yani denetim firmasının işi bu noktada son bulmaz devam eden inşaat süreçlerinin her aşamasında yapı denetim sistemi aktif olarak rol oynar. Binaların yapısına göre denetleme sayısının artış göstereceğini söylemek de mümkün. Eğer inşası yapılacak bölgede birden fazla bina bulunuyorsa bu durumda yapı denetim sistemi içerisinde çalışacak yapı denetim şirketlerinin sayısının arttırılması da söz konusu. Aşağıda yapı denetim süresince uygulanan adımları listelemeye çalıştık:

  • Yapı denetim sisteminin ilk aşaması yukarıda da belirttiğimiz gibi ruhsat aşamasıdır. Bu aşamada bina inşası yapacak şirketin projesi incelenir ve projeye izin verilir veya verilmez. Verilmemesi durumunda projede belirli değişikliklerin yapılması ve daha sonra tekrar önerilmesi söz konusudur. Diğer seçenekte ise binanın inşasına başlanır.
  • Yapı denetim sisteminin ikinci aşamasında taşıyıcı sistemin oluşturulması vardır. Binanın taşıyıcı sisteminin depreme dayanıklı olup olmadığı ve söz konusu kriterleri sağlayıp sağlamadığı denetlerin ve inşaata devam onayı verilir.

yapı denetim görevlisi

  • Üçüncü aşamada temel atılmış ve binanın diğer taşıyıcı sistemleri de inşa edilmiştir. Bu noktada tekrar binayı denetleyen yapı denetim sistemi, eksiklik görmesi durumunda söz konusu eksiklikleri Bayındırlık Bakanlığına ve inşaatı yapan şirketin kendisine rapor eder. Düzeltmelerin ardından son aşamalara geçmek söz konusudur.
  • Son aşamadan önceki aşamada ise binaların tesisatları kontrol edilir. Yapı denetim sistemi bu sayede binaları sadece dayanıklı olmaları açısından değil, iç sistemleri açısından da değerlendirmiş olur. Bu sayede belirli bir kalite standardının yerleşmesi de mümkün hale gelir.
  • Son aşamada yapı denetim sistemi bina üzerinde genel olarak son değerlendirmelerini yapar. Bu sayede bina tümüyle baştan sona denetlenmiş olur. Bu nokta yapı denetim sistemi açısından kritik bir noktadır diyebiliriz. Çünkü bu aşamadan sonra eğer binaya herhangi bir zarar gelirse, sorumlu büyük oranda yapı denetim firması olacaktır. Binalarda dayanıklılığın ince ve kalın yapı olarak iki ayrılması söz konusu. Yapı denetim şirketleri bu son aşamada binalara ince yapıda 2, kalın yapıda ise 15 yıl garanti vermek durumundadırlar. Geçmişte binalarda meydana gelen basit sorunların yapı denetim sistemi sayesinde günümüzdeki yapılarda söz konusu olmadığını da söyleyebiliriz.

Yapı denetim sürecinin bir ayağı da raporlama sistemidir. İnşaat şirketleri yapı denetim şirketlerine yaptıkları binalar hakkında düzenli raporlama yaparlar. Bu raporlamalar esnasında görülen eksikliklerin yapı denetim şirketleri tarafından Bayındırlık Bakanlığına bildirilmesi de söz konusudur.

yapı denetleme firması yetkilisi

Yapı Denetimde Fiyatlar Ne Kadardır?

Yapı denetimde fiyatlar inşası yapılacak binanın veya mülkün büyüklüğüne göre yani metrekaresine göre hesaplanır. Denetlenecek binanın büyüklüğü arttıkça fiyatlar da orantılı olarak artış gösterir. Bununla birlikte denetimi yapılacak inşalarda ödeme süreçleri, inşa adımlarına göre belirlenir. Örneğin ödemeler inşanın iskeletinin tamamlanmasının ardından başlar ve son aşamasına kadar belirli oranlarda ödemeler yapılır.

Yapı denetim sistemi içerisinde ödenecek ücretlerin bina tipine göre değiştiğini de söyleyebiliriz. Bu noktada internette bulunan çok sayıda yapı denetim fiyat hesaplama sitesinden faydalanmak da mümkündür. Ayrıca birçok yapı denetim firmasını da internetten bulabilirsiniz. Türkiye’deki en iyi yapı denetim firması aralarında bulunan elmas yapı denetimi ve etik yapı denetimi tavsiye edebilirim. Bu tür web sitelerinde fiyatı etkileyen temel faktörler arasında denetlenecek alanın metrekare büyüklüğü ve bina tipinin olduğunu söyleyebiliriz. Yapı denetim sistemi fiyat hesaplama siteleri ayrıca, denetlenecek binalarda ödemelerin hangi aşamalarda hangi miktarlarda olduğunu da göstermektedir.

Yapı denetim mevzuatıyla daha fazla bilgi için aşağıdaki linkte bulunan yazıyı okuyabilirsiniz.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11951&MevzuatIliski=0